Sprawozdania Finansowe

 

Rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans       

Rok 2021

   

Sprawozdanie finansowe

       

Rok 2020

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

 

 

 

Rok 2019

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

 

 

 

Rok 2018

 

 

Sprawozdanie finansowe

 

 

 

 

Rok 2017 Informacja ogólna  

 

Sprawozdanie finansowe

Bilans 

Rachunek zysków i strat - str: 1 i 2

Protokół
Komisji
Rewizyjnej
Protokół
kontroli
kasy
Rok 2016 Informacja ogólna   Sprawozdanie finansowe     Protokół
Komisji
Rewizyjnej
Protokół
kontroli
kasy

Rok 2015

Wprowadzenie Rachunek
wynikow
Bilans x  x Protokół
Komisji
Rewizyjnej
Protokół
kontroli
kasy

Rok 2014

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

x

x

Protokół
Komisji
Rewizyjnej

Protokół
kontroli
kasy

Rok 2013

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

 x

Protokół
Komisji
Rewizyjnej

Protokół
kontroli
kasy

Rok 2012

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

x

 x

 x

Rok 2011

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

Sprawozdanie
merytoryczne

 x

 x

Rok 2010

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

Sprawozdanie
merytoryczne

 x

 x

Rok 2009

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

Sprawozdanie
merytoryczne

 x

 x

Rok 2008

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

Sprawozdanie
merytoryczne

 x

 x

Rok 2007

Wprowadzenie

Rachunek
wynikow

Bilans

Informacja
dodatkowa

Sprawozdanie
merytoryczne

 x