Misterium Męki Pańskiej - 2000

W kwietniu 2000r podjęliśmy się przygotowania Misterium Wielkopostnego, które obejrzeli zaproszeni goście w kaplicy parafialnej. Po raz drugi przedstawiliśmy misterium parafianom z Samina. Był Chrystus dźwigający krzyż, rzymscy żołnierze, Szymon, płaczące jerozolimskie niewiasty, Piłat, Piotr...Wszystko jak należy. Nie zapomnieliśmy nawet o piejącym po trzykroć kogucie (wprawdzie z kasety ale był!!!).

Droga Krzyżowa, to okazja, by rozważyć rzeczywistość, z którą w sposób szczególny we wspólnotach Wiary i Światła spotykamy się, a mianowicie nasze ubóstwo. W jakiejś mierze każdy z nas jest ubogim, upośledzonym, słabym, upadającym. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, przygotowywaliśmy rozważania i śpiewy. Szczególną Drogę Krzyżową przeżywaliśmy podczas wyjazdu do Glotowa zwanego Warmińską Jerozolimą. Wieczorem, z zapalonymi świecami wędrowaliśmy do kolejnych stacji, łącząc się w modlitwie z cierpiącym Chrystusem.