Spotkania Wspólnoty

spotkanie-kolor

Spotkania Wspólnoty to czas modlitwy, zabawy i rozmów przy kawie i herbacie. Każde spotkanie rozpoczynamy Mszą św. w Kościele św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie, a później jest czas na świętowanie w salce. Obecnie spotykamy się raz w miesiącu.

Najbliższe Spotkanie