Sakramenty

Fot 17 resizePogłębia więź z Bogiem oraz umacniają więzi wspólnotowe. Wiara i Światło pomaga człowiekowi, nawet dotkniętemu najgłębszym upośledzeniem w zjednoczeniu z Chrystusem, w przyjmowaniu sakramentów świętych, każdy bowiem jest do tego wezwany i stanowi dar pokoju dla całej wspólnoty i Kościoła. Pierwszą taką uroczystość przeżywaliśmy 7 maja 1995r. Wówczas to w naszej wspólnocie z rąk ks. Witolda Moszczyńskiego Komunię św. po raz pierwszy przyjęła Basia. Była to przepiękna i wzruszająca uroczystość. Na twarzach wszystkich obecnych widać było niesamowite przejęcie. Po uroczystości zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i udaliśmy się do salki katechetycznej, gdzie czekał na nas wszystkich uroczysty poczęstunek przygotowany przez rodziców Basi. Do tego czasu do sakramentu I komunii świętej w naszej wspólnocie przystąpili - Basia, Karol, Jola, Marcin, Darek, Patryk, Ania, Klaudia, Kamil, Robert, Tomek, Krystian, Mateusz. Za każdym razem uroczystość była wyjątkowa i niepowtarzalna jak wyjątkowi i niepowtarzalni jesteśmy my wszyscy. Przyjęcie sakramentu bierzmowania to umocnienie związku z kościołem. Osobie, która go otrzymuje ma dodać siły w byciu świadkiem Jezusa Chrystusa. 1 marca 1998roku Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Jacka Jezierskiego przyjęli we Wspólnocie: Brygida, Karol, Andrzej, Krzyś i Robert.

Celem ruchu Wiara i Światło, jak powtarza zawsze Jean Vanier, jest prowadzenie osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo we wspólnotę Kościoła, jak również uwrażliwienie Kościoła na szczególne wartości, jakie niosą ci ludzie, którzy na ogół są odrzucani i usuwani na margines. Istotą ruchu jest okazywanie Bożej miłości wobec tych, których natura uczyniła słabszymi. Jean Vanier podkreśla szczególną wrażliwość duchową osób z niepełnosprawnością intelektualną - "mały iloraz inteligencji, ogromny natomiast iloraz serca".